Kristina de Leon

Født 1963, uddannet læge 1993.

Speciallæge i almen medicin.

Praktiserende læge i Fredericia siden 2002.

Jonathan Harbark 

Læge i klinisk basis uddanelse (KBU).

Ansat pr. 1/2 2024 til 31/7 2024

 

Michelle Blaabjerg

Født 1986, uddannet læge 2015.

Speciallæge i almen medicin.

Praktiserende læge i Fredericia siden 2022.

Sanne Møller                

Læge i klinisk basis uddanelse (KBU).  Ansat pr. 4/3 2024 til 11/10 2024

Dejan Pedersen

Født 1984, uddannet læge 2016.

Speciallæge i almen medicin.

Praktiserende læge i Fredericia siden 2022.

 

Ole Tøfmark

Ole er i gang med sin speciallægeuddannelse i almen medicin (praktiserende læge). Han er tilknyttet klinikken og har returdag i klinikken 1 gang om måneden.

              

 

      

 

 

 

​​​​​​Gillah Sharif Paiwand

Gillah er i gang med sin speciallægeuddannelse i almen medicin (praktiserende læge). Hun er tilknyttet klinikken og har returdag i klinikken 1 gang om måneden.