Kristina de Leon

Født 1963, uddannet læge 1993.
Speciallæge i almen medicin.
Praktiserende læge i Fredericia siden 2002.

Josefine Møller Jeppesen

KBU læge ansat pr. 1/8 2023.

Josefine skal være hos os i

½ år.

 

 

Michelle Blaabjerg

Speciallæge i almen medicin.

Pr. 01.09.2022 har Michelle købt sig ind i klinikken og er hermed medejer af klinikken sammen med læge Kristina de Leon og læge Dejan Pedersen

Rikke Taudal Jeppesen.

Læge i  introduktions-stilling.

Ansat pr. 1/9 2023.

 

Dejan Pedersen

Speciallæge i almen medicin.

Pr. 01.09.2022 har læge Dejan Pedersen købt sig ind i klinikken og er hermed medejer af klinikken sammen med læge Kristina de Leon og læge Michelle Blaabjerg

 

Ole Tøfmark

Ole er uddannet læge.

Ole er i gang med sin speciallægeuddannelse i almen medicin (praktiserende læge). Han er tilknyttet klinikken og har returdag i klinikken 1 gang om måneden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gillah Sharif Paiwand

Gillah har været uddannelseslæge hos os i perioden d. 01.12.2022 - 21.06.2023.

Gillah har returdag i klinikken 1 x om måneden fra august 2023