KONSULTATION

 

 

 

 

 

 

Konsultation foregår kun efter aftale.


Der er mulighed for konsultationer hverdage i følgende tidsrum:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-10.00 og kl. 12.00 -15.00
Onsdag som anført ovenfor samt efter aftale
.

 

Akut tider: Klinikken har akut tider hver dag mellem kl. 10.00 - 11.30  efter forudgående telefonisk aftale. 


Der er typisk afsat 10-15 minutter til hver konsultation. Indenfor dette tidsrum skal der laves undersøgelse, journalnotat samt evt. recept og henvisning.

Ved tidsbestilling bedes man oplyse os om, hvad konsultationen drejer sig om i forhold til, hvor meget tid der skal afsættes, nogle konsultationer skal der nemlig afsættes ekstra tid så som attester, børneundersøgelser mm.

Hvis man er forhindret i at komme til en aftalt konsultation, bedes man kontakte klinikken. 

Pr. 19.04.2018 vil man modtage en SMS-reminder dagen før, at man har en tid i klinikken. Dette gælder dog kun patienter, der har registreret et mobil telefonnr. hos os. Det er derfor vigtigt, at vi har det korrekte mobil telefonnr. noteret i vores system, så derfor bedes du løbende opdatere dette.

Blodprøvetagning: Pr. 7/2 2023 vil det være muligt, at få taget blodprøver allerede fra kl. 07.30, tiderne er KUN til blodprøver og blodprøverne skal være efter aftale med en læge.

 

Årskontrol

Patienter med kroniske sygdomme (og som ikke følges hos en speciallæge eller på et sygehus) følges løbende, men kommer også til årskontroller. Hvornår afhænger af den enkeltes situation, men som udgangspunkt 1 gang om året.

Det gælder fx. følgende sygdomme:

  • Sukkersyge
  • Hjertekarsygdom (fx. forhøjet blodtryk/kolesterol, atrieflimmer, tidligere blodprop mv)
  • KOL
  • Astma
  • Stofskiftesygdomme
  • Knogleskørhed
  • Depression
  • ADHD
  •  

Når man skal til årskontrol, får man to tider:

1. En tid hos sygeplejerske eller SSA til blodprøvetagning, EKG, blodtryk mm (alt efter hvilken kronisk sygdom man har). 

2. En tid er til svar hos en læge eller sygeplejerske.

Hvis man udebliver fra første tid, og ikke får bestilt en ny tid indenfor et par dage, vil tiden hos lægen til svar på årskontrollen blive aflyst.

 

 

E-KONSULTATION 

Via E-konsultation modulet kan du skrive til lægen eller sekretæren, samt modtage beskeder fra din læge eller sekretær.

Dette modul er også til bestilling af tider men ikke til medicinbestilling. 

Du kan skrive enten via link på vores hjemmeside eller via "Min læge-app".

Hvis en læge ikke er tilgængelig på EKONS-modulet er det pga, at han/hun ikke er til stede i klinikken f.eks. pga ferie.

OBS. der kan gå op til 5 hverdage før EKONS besvares