VACCINATIONS PROGRAMMER

INFLUENZA VACCINATIONER 2021

Vi begynder at vaccinere mod influenza i oktober måned 2021.

I bedes kontakte klinikken for at aftale en tid til vaccination.

 

Følgende grupper er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination:

- Alle personer, der er fyldt 65 år

- Personer, der lever med kroniske sygdomme som:

- Kronisk lungesygdom

- Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

- Diabetes 1 eller 2

- Medfødt eller erhvervet immundefekt

- Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

- Kronisk lever- og nyresvigt

- Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

- Gravide i 2. og 3. trimester

- Børn på 2-6 år

- Personer med svær overvægt med BMI > 35

- Førtidspensionister

- Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt

- Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt       forløb med influenza

- Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig     sundhedsrisiko

  

 Patienter der er 82 år og opefter vaccineres fra uge 40 og 41.

 

 Patienter der  ikke hører ind under ovennævnte patientgrupper, men som selv ønsker at betale for vaccinationen, kan først vaccineres efter

 d. 22/10 2021.

 

 Børn i alderen 2-6 år tilbydes vaccination mod influenza.

 Vi holder "Åben hus" for vaccination af børn på flg. datoer: d. 29/10 2021 og d. 26/11 2021 i tidsrummet kl. 13.00 - 17.00

 Man kan læse mere om vaccination af børn på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/influenza/boern

__________________________________________________________________________________________________________________________

REJSEVACCINATIONER

Vi giver ikke længere rejsevaccinationer i klinikken, men henviser i stedet til vaccinationsklinikker eller Krone Apotek i Fredericia, som både giver rådgivning ifm rejsevaccinationer og, som også fiver vaccinationerne.  
Man kan læse mere om rejsevaccinationer på Statens Serums Institut på følgende link http://www.vaccination.dk/

__________________________________________________________________________________________________________________________

HPV-VACCINATION DRENGE

Drenge, som er født efter 1. januar 2006,  tilbydes nu HPV-vaccination på lige fod med piger.
Vaccinen gives 2 gange med mindst 5 mdr. og højst 13 mdr. mellemrum.
Ring og bestil tid til vaccination hos en af vores sygeplejersker.

OBS: For drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 er der tale om en overgangsordning som kun gælder indtil 31. dec 2021 (“catch up-forløb”)

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

BØRNEUNDERSØGELSER OG BØRNEVACCINATIONER


Tabellen herunder viser hvilke vaccinationer Sundhedsstyrelsen anbefaler og hvornår

Alder Vaccination mod Børneundersøgelse
5 uger   x
3 mdr. Difteri, stivkrampe, kighoste, polio, Haemophilus influenza tybe b (Hib) infektioner + pneumokoksygdom  
5 mdr. Difteri, stivkrampe, kighoste, polio, Haemophilus influenza tybe b (Hib) infektioner + pneumokoksygdom x
12 mdr. Difteri, stivkrampe, kighoste, polio, Haemophilus influenza tybe b (Hib) infektioner + pneumokoksygdom x
15 mdr. MFR: mæslinger, fåresyge og røde hunde  
2 år   x
3 år   x
4 år MFR: mæslinger, fåresyge og røde hunde x
5 år Revaccination mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio x
12 år

 

MFR: mæslinger, fåresyge og røde hunde- hvis ikke barnet har fået to MFR-vaccinationer

 

Piger

fra 12 år

 

Livmoderhalskræft (Human Papillomavirus – HPV). Hvor mange vaccinationer man skal have samt tidsinterval imellem vaccinationerne afhænger af alder og præparat, spørg din læge eller lægesekretæren. Man kan læse mere om HPV -vaccination på https://www.ssi.dk 

 
Kvinder fra 18 år

 

Røde hunde (MFR). Anbefales HVIS man ikke har haft røde hunde eller allerede er vaccineret mod MFR

 

 

Grafik: børnevaccinationsprogrammet