TELEFONKONSULTATION

Lægerne træffes telefonisk:
Pr. 1/5 2019 træffes lægerne telefonisk mandag - fredag kl. 08.00 - 08.45. 

Vi har valgt, at ændre lægernes telefontider til kun 1 x dagligt, så vi kan få frigivet nogle flere tider til konsultationer.

 

Sekretæren træffes telefonisk:
Pr. 1/5 2019 træffes sekretæren telefonisk mandag - fredag kl. 08.00 - 13.00


Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt ved anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives korte svar på specielle prøver og undersøgelser.
 
Vi har mange telefon opringninger hver dag, det er derfor vigtigt, at telefonkonsultationerne gøres så korte og præcise som muligt.


Hvis du ønsker at forny dit medicin, kan det gøres via vores mail modul her på hjemmesiden eller telefonisk. Såfremt du ringer herind for receptfornyelse, bedes du oplyse præparatets navn og styrke på medicinen. Det anbefales, at du læser på tidligere tabletglas eller medicinæske.