KONSULTATION

 

Konsultation foregår kun efter aftale.


Der er mulighed for konsultationer hverdage i følgende tidsrum:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-10.00 og kl. 12.00 -15.15 
Onsdag som anført ovenfor samt efter aftale
.

 

Åben Akuttid: Mandag - fredag kl. 10.00 - 10.45 : På grund af CORONA er vores Åben Akuttid midlertidigt aflyst, du bedesi stedet kontakte os telefonisk 


Der er typisk afsat 10-15 minutter til hver konsultation. Indenfor dette tidsrum skal der laves undersøgelse, journalnotat samt evt. recept og henvisning.

Ved tidsbestilling bedes man oplyse os om, hvad konsultationen drejer sig om i forhold til, hvor meget tid der skal afsættes, nogle konsultationer skal der nemlig afsættes ekstra tid så som attester, børneundersøgelser mm.

Hvis man er forhindret i, at komme til en aftalt konsultation bedes man kontakte klinikken. 

Pr. 19.04.2018 vil man modtage en SMS-reminder dagen før, at man har en tid i klinikken. Dette gælder dog kun patienter, der har registreret et mobil telefonnr. hos os. Det er derfor vigtigt, at vi har det korrekte mobil telefonnr. noteret i vores system, så derfor bedes du løbende opdatere dette.